Застраховането – задължително

Българите нямаме културата да застраховаме имуществото си. Но на практика това е наистина голям проблем. Всяко едно движимо и недвижимо имущество е хубаво да бъде застраховано срещу широк спектър от рискове. Практиката в България показва, че голям процент от имуществата, които са пострадали при едно или друго природно бедствие (било то земетресения, наводнения или пожари) не са били застраховани и това носи на техните собственици редица главоболия, освен притеснението и шокът от преживяното неприятно събитие.

Може би много малко хора в действително знаят какво всъщност представлява застраховането. Подобно на много други подобни финансови операции и услуги и тази е смятана за поредния начина, по който ще бъдат измамени обикновените хора и някой ще се облагодетелства на техен гръб.

На практика застрахователните полици работят предимно във ваш интерес. Вие плащате месечните или годишни вноски, в зависимост как сте се договорили с брокера, а при настъпване на застрахователно събитие сте сигурни, че ще можете да възстановите голяма част от загубеното, благодарение на този вид превантивна мярка.

Съществуват и друг тип застраховки, при които не се застрахова имущество, а хора. Животозастраховките служат като превантивна мярка за вас самия или вашите близки при настъпване на трайно увреждане или надай си Боже смърт. Проблемът е, че хората не искат да мислят за това време и такива моменти, а всъщност това е наистина сигурен вариант, благодарение на който се си помагате чисто финансова.

Вноските се плащат в зависимо от вашата индивидуална договорка, а след изтичане на периода на полицата си получавате внесените пари плюс доходността от тях. Застрахователните дружества имат практиката да използват тези средства, като оперират с тях на поне три независими един от друг пазари. По този начин имате поне малка сигурност (защото напълно никога не можете да бъдете сигурни), че дружествата няма да фалират, а вие няма да загубите внесените през годините средства.

Вие имате ли застраховка живот? А на вашето недвижимо имущество?

Google+ Comments