Застаряващите нации

Застаряването на населението е един от важните проблеми на съвремието ни, което ще се отрази сериозно върху бъдещето. Какви са последствията от повишаване на средната възраст на населението?

Ниската раждаемост, увеличаването на средната продължителност на живота водят до намаляване на дела на населението в трудоспособна възраст. Това не е  само демографски проблем, а още икономически и социален. Застаряващото население води до забавяне на икономическия растеж, поради намаления брой на трудещите се (нараства търсенето на кадри в различни области, докато предлагането на работна ръка намалява). Значително се увеличават разходите за здравеопазване и за социално подпомагане.

Този проблем е характерен не само за България. Всъщност голяма част от европейските държави също страдат от този проблем. В Монако средната възраст на населението е 51 г, а в България – 42 г. В Япония населението над трудоспособна възраст продължава да нараства, като за последните пет години населението й е намаляло с около един милион души.

Проблеми като този не бива да се омаловажават. От една страна имаме нарастване на населението на земята (което води до бързо изчерпване на природните ресурси, замърсяване на природата и т.н), обезлюдяване първоначално на малките селца, в последствие и на малките градчета, концентриране на населението в големите градове. Наред с останалите проблеми като нелечимите болести и по-глобални като умиране на Слънцето, на населението тепърва предстоят трудни мигове. Според английският икономист Томас Малтус, населението нараства в геометрична прогресия, докато хранителните продукти – в аритметична.

Всичко това не бива да ни отчайва. Трябва да се мобилизираме и да търсим решение, защото не трябва да мислим единствено за настоящето. Природата е способна да се възстанови напълно, стига да не й пречим.

Google+ Comments