Застаряващите нации

Застаряването на населението е един от важните проблеми на съвремието ни, което ще се отрази сериозно върху бъдещето. Какви са последствията от повишаване на средната възраст на населението? Ниската раждаемост, увеличаването на средната продължителност на живота водят до намаляване на дела на населението в трудоспособна възраст. Това не е  само демографски проблем, а още икономически и [...]