Спестяването – мисия невъзможна за младите

Когато разговарям с млади хора започвам искрено да се притеснявам за бъдещето, което ще имаме ние като пенсионери, а и те в едни по-зрели години. Става въпрос за начина, по който харчат парите си. Все повече млади хора употребяват всяка своя попаднала стотинка без да заделят някакви средства за необозримото бъдеще. Факт е, че младите хора не мислят за него. Не ги интересува дали утре въобще ще дойде. А тенденцията е, че с всяко следващо поколение тази тенденция става все по-масова. Дори се наблюдава по-високо потребление, от заплатите, които получават. Изкушени от многото финансови продукти, които се нароиха през последните години на пазара, те започват да взимат и така наречените бързи кредити, а голяма част от съвременната техника, която използват, е лизингова. Така младите хора демонстрират един много висок стандарт на живот, а в действителност трудно успяват да съберат двата края – от заплата до заплата.

Този проблем е сериозен, защото в един момент тези хора започват да задлъжняват все повече и повече, а това ако се превърне в масова практика, затормозва икономическия цикъл. Причините за този сериозен проблем се крият в липсата на достатъчно висока финансова култура. А екстраполиращите прогнози вещаят много сериозни последици за икономиката на страната ако тази тенденция и скоростта, с която се разраства, се запази.

За да се предотвратят тези апокалиптични прогнози е необходимо да се въведе сериозно финансово образование, което да започва още от началните класове. Там този тип обучение може да се осъществява посредством игри и забавни дейности, които да научават децата как да разпределят джобните си пари. Колкото повече порастват те, толкова по теоретично, научно и професионално трябва да им бъде предлагана тази информация, като преходът е необходимо да се осъществява плавно. Така напълно естествено следващите поколения ще имат културата за това как да разпределят финансите си, постъпилите средства и дори ще осъзнават необходимостта да заделят пари настрани. По-високата финансова култура на населението ще провокира хората да инвестират парите си, което ще задвижи икономическия цикъл и ще направи страната стабилна и богата. Защото както знаем пазарната икономика се гради на това парите да се намират в едно непрекъснато движение. Много е “вредно” за нея когато те се влагат в банка и се разчета единствено на лихвите, които да носят доходност.

Ето защо е много важно да въведем подобен тип финансово образование, което да спомогне за развитието и просперитета на една държава. Защото колкото и да са големи специалистите, които управляват, обществото е това, от което зависи масовото потребление и дали парите ще седят на едно място или ще са в движение.

Google+ Comments