Управлението на вземания е един от двигателите на икономиката

Забавените плащания и отписаните вземания имат значителни последици за фирмите, тъй като те водят до невъзможност на компанията да произведе повече продукция или да обслужва задълженията си. Когато една фирма спре да обслужва задълженията си, тя става ненадежден партньор, а това води до оттегляне на капитали и, в най-лошия случай – обявяване на несъстоятелност. Или с други думи казано, забавените плащания от клиенти водят до намаляване на печалбите и по-високи разходи за лихви.

Всъщност всяка една фирма се стреми към висока ликвидност, а за да си подсигурят такава, много от тях са избрали да си партнират със специализирани компании за събиране на вземания. Подобен вид партньорство се оказва много ценно за фирмите, защото на първо място се освобождава ценен вътрешен ресурс, който може да бъде съсредоточен в основната дейност на фирмата. На второ място, се повишава ликвидността на фирмата, а тези средства могат да бъдат използвани за погасяване на собствени задължения. Това повишава и доверието към фирмата, а оттам започват да се сключват нови партньорства или привличат нови инвестиции. В същото време, повишената ликвидност запазва досегашните работни места и дори може да провокира разкриването на нови, за да се посрещнат нуждите на разширилия се бизнес.

Най-голямата компания за събиране и управление на вземания, оперираща на българския пазар, е ЕОС Матрикс. Тя е част от международната финансова група EOS Group, с над 55 дъщерни компании в Европа и Северна Америка и над 7000 служители, които успешно обслужват над 20 000 клиенти. В България фирмата разполага с два кол центъра в София и Стара Загора и над 350 висококвалифицирани служители.

ЕОС Матрикс работи от повече от 15 години и предлага висококачествено и надеждно обслужване с внимание и грижа за реномето на своите клиенти. За служителите по събиране и управление на вземанията е ясно, че причините за забавяне на плащането са различни във всеки един случай, ето защо подхождат с внимание и разбиране към всеки длъжник, като прилагат индивидуални, гъвкави подходи за справяне със задължението.

Като член на ACA Intl. (USA), Германо-българска индустриално-търговска камара, AmCham и съосновател на Асоциацията на колекторските агенции в България, ЕОС Матрикс се ръководи от международно приети добри практики, строг етичен кодекс и ноу-хау, градящо се на 43-годишния опит в събирането и над 30-годишния опит в изкупуването на вземания на EOS Group.

Google+ Comments