Термометър или термостат

„Никога не е късно да станеш това, което е трябвало да бъдеш.“

Има два основни типа мениджъри – термометри и термостати.

1. Първият тип мениджъри – термометри – просто отразяват температурата на средата, в която работят. Когато температурата е прекалено висока или прекалено ниска – те просто я показват на циферблата си. Нищо повече.

Температурата, естествено е метафора за енергия във и около хората на работното място. А зад енергията стоят:

– Готовност и желание за промяна, подобрение и развитие
– Търсене и даване на обратна връзка
– Инициативност и проактивност
– Мотивация и вдъхновение

Тук съществува позитивна работна среда, която има духа по-скоро на спортен отбор в разгара на състезание, а не на детска градина с чакащи, мрънкащи и обвиняващи 30-годишни .

2. Вторият тип мениджъри термостати – задават каква да бъде температурата и правят така, че тя да е на желаното ниво.

Най-лесното нещо на света е човек да е с добро настроение, да има ентусиазъм за работа и да е продуктивен тогава, когато всички около него са в подобно състояние. Тогава нещата се случват почти от само себе си. Целият екип е в състояние на поток и всичко се получава с лекота.

Ако прекалено дълго и систематично нещата се получават почти от само себе си, вероятно няма да има нужда от мениджъри. В този случай, със или без мениджър, екипът достига и поддържа по естествен начин една вътрешна фирмена хомеостаза. Хомеостазата е свойство на една отворена система да регулира вътрешната си среда така, че да поддържа стабилно постоянно състояние чрез многобройни корекции на динамичното равновесие, управлявани от взаимосвързани регулаторни механизми.

Тези регулаторни механизми в офис среда са мениджърите. Сами по себе си те не създават баланса в системата, а помагат системата да се саморегулира чрез тяхната непрекъсната обратна връзка и подравняване с текущи приоритети.

Екипите нямат нужда от мениджъри термометри. Такива, които работят само като датчици за външната среда и външните проблеми.

Екипите имат нужда от мениджъри термостати, които имат визията за оптимална температура и помагат екипите да достигат това състояние на динамично равновесие. Характерно за това равновесие е, че то е динамично, т.е. ако се анализира на микро ниво, ще има временен дисбаланс и може би лек творчески хаос.

От техническа гледна точка термостатът е уред, който, с помощта на датчици за температура, измерва действителната температура, сравнява я с една зададена температура и чрез един регулиращ елемент я настройва до зададената стойност. С други думи, ако продължим аналогията за мениджъра термостат, на първо място трябва да има яснота към каква температура се стремите. Температурата е метафора за енергията, проактивността, развитието. Ако те не са на нивото, което е здравословно за екипа, ваша работа е да направите нещо. Да дадете обратна връзка, да поискате такава от хората и да видите на какво се дължи разликата в температурата. Да работите заедно, да намерите решение заедно, не просто да отразявате външната температура като един термометър.

Google+ Comments