Специфичната терминология…

Всяка една област на знанието си има специфична терминология. Тя се пренася и в професионалната сфера на това направления. Финансите и банковото дело по-конкретно са доста сложни като материи. Когато хора на такава служба разговарят с клиенти в повечето случаи се налага да разясняват и термонологията, използвана в разговора, за да е наясно противоположната страна с някои фрази и изрази, които за напред ще е необходимо да ползва.

Build bankМного банки прилагат към сайтовете си речник на специфичните термини. Това се превърна в практика през последните 10 години, когато масово клиенти започнаха да се оплакват, че неразбирането на банковия език води до объркване, което е причината за сключване на договори при неблагоприятни условия. В правото незнанието на даден закон не води до оневиняване на личността. Банките също не могат да отговарят, ако клиентът не е разбрал за какво става дума. За избягване на подобни конфликти обаче, и определено в помощ на заинтересуваните, гаранцията се намира в тъкмо такива речникови извадки.

Страхотно, но какво от това, ще попитам аз! Като цяло подобна информация може да се намери в Интернет. При това единствено човек с висок интелект ще може да схване значението на повечето неща. Давам ви пример с думата “Авал”. Това е менителнично поръчителство по търговското право, което се предава на едно трето лице,  в много случаи това е банката,  за номиналната стойност на менителницата (цялата или част от нея). Хм.. още тук ще е необходимо да знаете какво е номинална стойност, какво е менителнично поръчителство и отделно менителница. Сами можете да си отговорите на въпроса дали тези речници помагат и доколко нуждата от самоподготовка изисква човек допълнително да се запознае са финансовата материя или да остави някой банков служител да му разясни само доколкото му е нужно…

Google+ Comments