Работи за името си, защото то ще работи за теб

В първите години на професионалната реализация едно от основните неща, които ми казваха всички беше да работя усилено, за да си създам добро име в сферата, защото в един момент то ще работи за мен. Започвайки от най-ниското стъпало, напълно осъзнавах, че тези съвети са верни. На практика всеки един човек, във всяка една сфера на дейност работи за това да си изгради добро име, което да гарантира пред бъдещите му клиенти и работодатели, че професионалните му качества биха били особено полезни за тях.

Замислих се за това. Собственото име, когато е обвързано с някакви професионални качества играе ролята на търговските марки. Подобно на тях, хората потребяват тази услуга или се възползват от уменията, които притежава този човек, защото търсят определено качество.

И отново подобно на търговските марки, способностите и качествата на този човек се доказват с много упорита работа, но разликата е, че човешката “марка” много по-бързо може да се развие и обогати, докато при една търговска марка, се минават различни процедури докато се въведе някакъв прогрес.

И така за всеки начинаещ в дадена професия и моят съвет е да работите здраво, да попивате знание и да се развивате. Показаните от вас способности все в един момент ще бъдат оценени и това ще ви донесе много по-добро професионално положение и пари. Защото нека да не се залъгваме – всички работим за пари и колкото повече получаваме, толкова по-доволни от себе си сме.

Google+ Comments