Ох, не – смяна на работата

В работните ни ангажименти отива повече от половината ни ден. Всички знаем какво означава това и колко е важно е за начина ни на живот. Най-перфектният вариант е да получиш предложение за мечтаната работа и да напуснеш. Но за да не се стига до уволнение или преди да ви писне до толкова, че да не вършите съвестно задачите си, вижте дали притежавате някои от тези състояние.

Отегченост
Ако работата ви кара да скучаете и не ви доставя удоволствие – време е за смяна. Но е важно да разберете дали причината е в естеството на поставените задачи, или в нещо друго.

Високи очаквания
При заемане на определена позиция има и специфични задължения. В такива случаи очакванията могат да бъдат прекалено високи към вас и това да ви стресира и доведе до някое от следващите състояния.

Изтощени от енергия
Преумора и влагане на прекалено много енергия в осемте часа на работа могат да доведат не само до изнервеност, но и до здравословни проблеми. Винаги в работа преценявайте количеството енергия, което ще вложите, за да ви остане и за живота навън.

Чувство на тъга
Когато отивате на работа с тревожност и се притеснявате от предизвикателствата на деня, то вие сте посърнали и изглаждате тъжни. Лошото е, че това чувство го пренасяте и в дома си.

Не сте себе си
Ако на работното място просто не се чувстване на мястото си и не може да пуснете пълния си потенциал от възможности, то значи не е за вас. Това ще ви пречи да се доказвате и да бъдете щастливи с постигнатите успехи. А всеки заслужава да се чувства успял на работата си.

Google+ Comments