Игри на съзнанието

Обожавам да гледам предавания, които те карат да мислиш,.. които просто те залепят за екрана с полезна цел. Едно от тях е Brain Games, продукция на Нешънъл Джеографик.  Определено 45-те минути пред телевизора си заслужават, още повече, че винаги след това съм направил някои изводи за себе си.

Общо взето почити винаги стигам до извода, че интелигентността ми е над средната. Но това е защото гледам експериментите отстрани и мога с обективен поглед да открия загадката. Но ако съм част от статистите, върху които е приложен, 100% и моите резултати няма да се различават от тези на мнозинството.

А вие обичате ли да разсъждавате и да поставяте предизвикателства пред ума и способностите си? Ето ви едно. На бас, че няма да се сетите какъв е правилният отговор 😉

Google+ Comments