Добрата самооценка е плюс

Самочувствието е ценност, която трябва да притежаваме. Причината – то е базирано на адекватното възприемане на нашите способности и личността ни. Противно на това, което мнозина мислят, човек с високо самочувствие не е задължително да бъде надут. В много случаи даже хората с добра оценка за себе си са по-дискретни и сдържани.

Самочувствието започва да се установява по време на ранните етапи на развитие, базирано на взаимодействието с родители и връстници. Но с течение на годините това качество се доразвива и се надгражда. Ако обаче отсъства или е постлано на грешни основи, се превръща в нереалистично виждане за света и себе си.

До какво води правилната оценка за себе си? Има редица позитиви, които способстват за създаването на супер качества. Ето кои са и те.

По-добро развитие на уменията
Като носител на добра самооценка, се подобрява и развитието на личните умения. Тук се има предвид, че колкото си по-наясно със собственото си Аз и света около него, толкова по-адекватно обособяваш целите си. А тази ясна посока определено влияяе върху получаването на редица полезни способности.

Правилна грижа за здравето
Истината е, че хората, които се грижат повече за това да бъдат здрави, са тези, които имат висока самооценка и се ценят. Това ги кара да водят здравословен начин на живот и да избягват излишъци и прекалеността.

Способност за справяне и преодоляване на проблеми
Друго предимство на доброто самочувствие е използването на по-ефективни стилове за справяне в различни ситуации. Като цяло хората с тази психологическа характеристика се сблъскват с асертивни и фронтални проблеми. Те нямат нужда да ги избягват, защото се доверяват на своите способности и знаят, че имат всичко необходимо, за да ги преодолеят.

По-добро психично здраве
Връзката между психичното здраве и самочувствието е силно положителна. Причината е, че хората, които имат по-добра себеоценка, са склонни да избягват конфликти и стресови ситуации. А това несъмнено води към по-добро психично здраве.

Google+ Comments