Бизнес съвети от Ричард Тейт

Имайте ясно чувство за мисия, направете я релевантна, лесна за разбиране – нещо, за което хората ще проявят страст и около което ще се сплотят.

Създайте корпоративна култура и я прославяйте всеки ден. Определете какво прави вашата култура и организация специални. Кои са принципите и ценностите, които искате хората да следват. Създайте методи за прославяне и подсилване на културата. Направете я своя лична, направете я специална, направете я среда, в която хората ще бъдат горди да участват.

Не се страхувайте да променяте правилата. Всъщност насърчавайте това и го ознаменувайте. Най-добрият начин да се спечели играта е да промените начина, по който тя се играе, така че да е във ваша полза. Вашите клиенти са вашата търговска сила.

Бъдете компания със сърце и ръководете чрез личен пример!

Google+ Comments