Успехът, неуспехът и приятелствата

Случвало се е около мен хора да сменят финансов и социален статус и ми е направило впечатление, че обикновено това е свързано и с промени в приятелския им кръг. И днес съм решил да нахвърля някои мисли в тази посока. Защо се получава така? Винаги ли промяната в отношенията е провокирана от възгордяването на този, който е успял финансово или професионално, или понякога промяната се дължи на завистта на другата страна. Истината е, че парите много променят хората, обикновено не в положителна посока, и много често успелите финансово хора започват да чувстват неуспелите си приятели като не особено престижна част от своето минало, като бреме и да ги отбягват, ориентират се към приятелства със себеподобни – престижни и успешни. При появила се разлика във финансовия статус на приятелите често възникват и проблемите при организирането на общи приятелски мероприятия – съвсем логично хората с пораснали възможности искат да се възползват от тях и търсят лукс, който обаче не е по финансовите сили на другите. Именно по тази линия идват най-големите изпитания пред приятелските отношения. Друго голямо изпитание пред приятелството в една такава ситуация е завистта – завистта на неуспелия за успехите на другия. И този вариант се случва нерядко – истината е, че повечето хора приемат по-трудно успеха на другите, отколкото собствения си неуспех. Каквото и да си говорим обаче – и успехът, и неуспехът са сериозен тест пред всяко приятелство. Тест, който по мое мнение е добре да мине всяко приятелство поне веднъж, за да се види струва ли си.

Google+ Comments