Светльо Кантарджиев за нерегистрираните културни ценности

Поправките в проекта за нов Наказателен кодекс, които се отнасят до културните ценности, могат да вкарат невинни хора в затвора, според колекционера и основател на фондация за опазване на културни ценности „Мизия“ – Светльо Кантарджиев. Прочетох бъдещите текстове в НК, и наистина, наказанията са смразяващи, а законът изглежда напълно неадекватен.

74Дори към момента имало дела срещу обикновени хора за „укриване“ на предмети с ниска културна стойност, разноските по които често надхвъляли реалната финансова стойност на нерегистрираните предмети. Според промените в НК, където липсва ясна дефиниция на това какво е културна ценност, всеки предмет на възраст над 50 години подлежи на задължителна регистрация, в противен случай собствениците му рискуват глоба, конфискация и затвор.  Почти всеки човек притежава поне един такъв предмет – без значение дали книга, старинен скрин, радио, което означава, че половин България ще трябва да регистрира своите предмети, повечето от които с ниска културно-историческа стойност. Не се съмнявам, че много от тях ще предпочетат да ги унищожат, отколкото да се занимават с бюрокрацията…

Кантарджиев смята, че промените няма да повлияят значително на големите колекционери, чиито колекции отдавна са регистрирани, засегнати ще бъдат обикновените хора, голяма част от които може дори да не си дават сметка, че притежават предмети с „културна стойност“ по смисъла на бъдещия Наказателен кодекс.

Известни колекционери като акад. Светлин Русев, проф. Валери Стефанов, хора на изкуството и други разкритикуваха остро частта за културните ценности в проекта за нов Наказателен кодекс.  Някои от тях се заканват да отнесат казуса до Европейския съд по правата на човека в Страсбург – и със сигурност ще победят.

Google+ Comments