Изчезващи професии

Няма смисъл да разтягам локуми за това как светът се променя – всички го знаем, виждам и усещаме. Последиците от това действие обаче са изключително мащабни. И тук не говоря за проблемите с климата, а по-скоро за бита на хората по света. Оцеляването е свързано с работа, а тя – с нуждите на човечеството. Затова съвсем естествено е с годините някои професии да отпадат от списък. А през следващото десетилетие кои ще са те?

С хода на действията на автоматизацията и цифровизация се наложи свиване на много от работните места в много предприятия. Общо взето те трябваше да се преструктурират, тъй като в момента транспортът е водещ. Доставянето на стоки и услуги, особено през последната година и половина, е належащо. Затова според Американското бюро по заетостта след още едно десетилетие ще се наложи нова структура.

Ще се премахват професиите, които са свързани с машинопис и текстообработване. Редом с тях ще са телефонните оператори и обработващите и въвеждащите данни. Донякъде мога да си обясня този спад на нужда от подобни работници, но според мен обработването на текстове под всяка форма, както и операторите, обикновено по колцентрове, едва ли ще се изчезнат. Може би само ще се намалеят.

Друго любопитно бе, че и часовникарите, хората, следящи за паркирането в градовете и обущарите също ще практикуват все по-малко професията си. Тук отново не намирам пълно съответствие с действителността. Все пак обувки хората ще продължат да носят, а те от тяхна страна, да се късат. Вярно, че часовниците са все повече електронни, но те пък не са напълно непознати за часовникарите. А относно паркирането – ако всичко е с камери и се налагат глоби, то все пак трябва да има някой, който да следи системите.

Съвсем естествено ще отпаднат шлосери и стругари, като вижданията за тях са, че ще преминат в офис сферите. Дали обаче и как ще се случи – предстои да разберем.

Google+ Comments