Има ли смисъл от запор на сметки

Днес материалът ми е на тема, която в известен смисъл е в пряка връзка с работата ми на банков служител. Предполагам, сте чели или слушали, че напоследък НАП запорира сметките на фирми, които дължат пари към държавния бюджет – обикновено става въпрос за задължения по данъци и социални осигуровки. Тази практика всъщност съществува отдавна и при нормална икономическа ситуация в страната вероятно от нея има дълбок смисъл и дисциплиниращ ефект върху фирмите. Преди се запорираха сметки обикновено на големи длъжници, напоследък обаче ми прави впечатление, че такъв запор върху сметки се прави и на малки фирми с не толкова съществени задължения към бюджета. Та казах, сигурно е нормална тая мярка, но при нормално положение на икономиката в страната. Тя би била много справедлива, защото всеки, който прави бизнес в една държава, трябва да знае, че държавата се крепи на данъци и такси, които да се вливат в бюджета. Аз обаче имам преки наблюдения върху клиентите, с които работя, познаваме се от години, и знам, че голяма част от тях, които дълги години са били редовни платци по ежемесечните си задължения към държавата, от година-две изпитват сериозни затруднения, забавят, а много често и пропускат вноски. Това са дисциплинирани фирми, научени да спазват правилата, но в момента са поставени в пълна невъзможност да плащат задълженията си, при тези наистина изключително тежки икономически условия. И си мисля има ли някакъв смисъл да се запорират сметките им. По банкерските ми наблюдения – никакъв: съвестните фирми така или иначе биха платили при първа възможност, а другите – винаги могат да намерят начин да избегнат сделките през банка.

Google+ Comments