Държавата като банка

Едва ли отива на банкер да подхваща днешната тема. Ама пред истината не важат и приказките гарван гарвану око не вади и банкер за банкера лошо не говори. Но да си дойда на думата мнението ми на банкер е, че днес държавата се управлява като банка. И то е логично, като се има предвид, че финансовият ни министър е бивш банкер. Само че аз смятам, че едно добро управление на банка не може да бъде добро управление и за държава. И веднага ще ви обясня защо. Банките се управляват на принципа на таксите и лихвите и печелят от това. Това е техният бизнес. А целта на всеки бизнес е, освен да създава услуга и продукт, и да печели. И няма нищо лошо в това. Лошо е обаче, когато на този принцип се управлява държавата. Мисля си, че тя трябва да се управлява на принципа на доброто мениджиране. А не на принципа на таксите. Какво имам предвид. Имам предвид, че трябва първо в една държава да се създадат условия да има един добре работещ и печелещ бизнес преди всичко, който съвсем логично след това да бъде облаган с едни справедливи данъци и такси, от които да се пълни държавния бюджет и да има за всичко – за пенсии, за заплати на администрацията, за майчински, за инфраструктура, за култура, за всичко онова, което е важно. Само че какво се случва. Условия за бизнес няма, бизнес също няма, но се измислят нови данъци и таксите постоянно растат. Питам обаче аз – какво се случва когато една държава остане без платежоспособни данъкоплатнци. Същото, каквото и когато една банка остане без клиенти.

Google+ Comments