Ще се провали ли Европейският съюз?!

Financial Crisis in EuropeНе отива на добре положението в държавата и в Европа, щом и банкерите започнаха да се месят в делата на икономистите 🙂 Но когато положението е критично, всеки трябва да помага – ако не може с друго, поне с мнение и позиция, и това е нещо. А че положението е критично не само в България, но и в Европа и в частност в Европейския съюз, и първоначално замислените грандиозни планове за икономическо могъщество на Стария континент отиват към пълен провал, вече си е видимо и с просто око. Вероятно икономистите ще направят, а може би и вече правят или са направили далеч по-задълбочени и професионални анализи на това, което се случва. Ама винаги е добре човек да има позиция и мнение. А пък аз имам и ще продължа да си ги излагам. Според мене от самото начало е сбъркана идеята за функционирането на Европейския съюз. Не може в едно пазарно общество, което може да напредва само и единствено на базата на ясните правила, на конкуренцията и пазарните механизми да се налагат някакви сбъркани икономически модели. Няма икономика, която да е субсидирана, при това от данъци, събирани от поданиците, в случая на Европейския съюз, която да е успяла. Няма икономика, в която силово на практика да се налагат квотни принципи за производство на това или онова, която да е успяла. Напредъкът е възможен само през реалната конкуренция. Нека всеки произвежда колкото круши и домати иска, а пазарът ще реши кои стават и кои не – това е действащият и изпитан принцип, пазарът да налага квотите на производство, а не европейските чиновници да ги договарят. Скромно мнение на още по-скромен банкер.

 

Google+ Comments