Какво мотивира служителите?

От известно време забелязвам, че много от новопостъпилите служители във фирмата, в която работя, напускат след около година работа. Дори мога да нарека тази ситуация тенденция. Реших да направя малко проучване за себе си – какво точно искат работниците.

Големите фирми прилагат широки колаборации от възможности и модели при мотивация на служителите си, като с еднаква тежест са коректното заплащане за точен брой часове, осигуряване на социален пакет от общи дейности на служителите и осигуряване на добри работни условия при променящата се динамична среда. Това са и всички необходими и достатъчни условия за труд. Но изглежда, че не са напълно задоволителни.

Работниците се стремят най-вече към допълнителни обучения, семинари и курсове, които да им помогнат да се самоусъвършенстват. Работодателите вече ясно трябва да осъзнават потребността от допълнителна квалификация и да използват този елемент както да привлекат нови служители, така и да мотивират все повече „по-стария“ си персонал. Тук може да говорим за поява на нов модел на мотивация, чиято цел е достигане на пълния капацитет от възможности на служителите за специализиране в конкретната дейност и постигане на максимални резултати на организацията. По този начин ще спечели и фирмата, и работникът. Едновременно затвърждаване на позициите им в бранша е ключов момент.

Google+ Comments