Тома и свръхестественото

И аз като оня галатийски апостол, неповярвал в явяването на възкръсналия Христос, преди да е видял с очите си, и като един доста прагматичен банкер Continue Reading