Променят ли се потребителските навици на хората?

Всеки един от нас е индивидуалност по своему, но всеки един от нас е също така част от колектив. В колкото по-голям колектив участваме, толкова повече силата на индивидуалността и личното ни мнение отслабва. Истината е, че всички ние се влияем от останалите и косвено или не, сме склонни да ги имитираме. Поради тази причина са [...]

Специфичната терминология…

Всяка една област на знанието си има специфична терминология. Тя се пренася и в професионалната сфера на това направления. Финансите и банковото дело по-конкретно са доста сложни като материи. Когато хора на такава служба разговарят с клиенти в повечето случаи се налага да разясняват и термонологията, използвана в разговора, за да е наясно противоположната страна [...]

Да бъдеш клиент

Наложи ми се наскоро да посетя конкурентна банка на нашата и за първи път застанах от другата страна на бюрото, а именно от страната на клиента. Не ми се искаше изобщо да ползвам други услуги, но ме задължиха, тъй като ставаше дума за превод на пари към една фирма, която работи с конкретна банка и [...]