Posts Tagged ‘стиснати хора’

Парите и хората

Tuesday, May 1st, 2012
Макар и да работя в банковата сфера и принципно да имам едно доста разумно отношение към парите и към харченето им, съвсем отговорно мога да ви заявя, че в никакъв случай не влизам в категорията на така наречените стиснати хора. И никак не ги харесвам. Смятам, че парите са измислени, за да може човек да [...]