Малцина го знаят – Стефан Панаретов

Стефан Панаретов (1853-1931) е бил изтъкнат български просветител, дипломат и общественик, който е допринесъл значително за българската култура и образование. Ето някои от ключовите моменти от неговия живот и принос:

Образование и преподавателска дейност: Панаретов учи в българското училище във Фенер и след това в Робърт колеж в Цариград. Той става професор по български език в същия колеж и се изявява като преподавател .

Мисия в Англия: След Априлското въстание през 1876 г., Панаретов е изпратен в Англия със специална мисия от Екзарх Антим I, с цел да информира световната общественост за жестокостите на Османската империя след потушаването на въстанието. Този опит играе роля в подкрепата към българската кауза в Западна Европа.

Първи български пълномощен министър във Вашингтон: През 1914 г., Панаретов става първият български опълномощен министър в САЩ. Той установява добри отношения с американските власти и подкрепя приятелските връзки между България и САЩ.

Участие в мирния процес след Първата световна война: След завършването на Първата световна война, Панаретов участва в българската делегация на Парижката мирна конференция през 1919 г. и в Обществото на народите през 1921 г.

Дарения и стипендии: Стефан Панаретов оставя цялото си състояние за подпомагане на българската култура и образование. Той учредява стипендии за студенти и ученици, като стипендиите са наречени на неговата семейство и близки хора.

Завещание за Сливен: Панаретов дава и завещание за своя роден град Сливен, в което дарява средства на дружество “Майчина длъжност” и читалище “Зора-1860” и дарява стипендия за ученик от Сливенска мъжка гимназия.

Литературна и лингвистична работа: Стефан Панаретов също е автор на работи по българския език и литература, включително “Българска граматика” и англо-български речник. Той също така публикува статии и дописки в български и чуждестранни издания.

Стефан Панаретов остава важна фигура в историята на българската култура, образование и дипломация, като със своите дарения е допринесъл за развитието на българската общност и образование.

Google+ Comments