Обслужване по български

Лятото дойде и чакаме туристи – знаете откъде съм. Подходящо време, мисля, да си зададем въпроса: като искаме да превърнем красивата си природа и туризма в един от основните ни поминъци и начини за прехрана, какво предлагаме като обслужване. Защото, да не се лъжем, в редица страни туризмът е силно развит не заради безумно красивата [...]