Posts Tagged ‘предизвестие’

Работници и работодатели

Wednesday, March 12th, 2014
Обикновено – и не без основание – у нас се гледа на работодателя като на некоректната страна в едни отношения, а на работника като на използваната. Може би, защото погледнато математически и статистически, много повече от нас са във втората позиция. А в демократичните общества, за каквото минава и нашето, мнението на мнозинството винаги тежи [...]