Един банкер чете научна фантастика

Всеки уважаващ себе си човек трябва да чете книги! Това е моя житейска теза, която застъпвам. Най-напред трябва да четем книги, които имат общо с професионалното ни поприще. Ето, аз често си купувам четива на тема икономика, финанси, пари, банки, инвестиране и т.н. Не всички от тях са строго обвързани с работните ми задължения, но [...]