Posts Tagged ‘Изамет 1991 ООД’

Асансьори от Изамет 1991 ООД – Явор Златанов

Saturday, September 17th, 2016
Съседите колкото и добре да живеят, идва моментът, в който трябва да се подмени асансьора. Оказва се много трудна задача, но в чести случаи неотложна. Да, съществуват немалко на брой съоръжения у нас, които трябва да се подменят незабавно. Рядко се замисляме за това, нали? А трябва, защото нашата сигурност и тази на децата ни [...]