Задължителни застраховки на имотите?!

Покрай земетресенията от последните дни на повърхността пак изплува една тема, която от няколко години се върти в публичното пространство и по която говоренето става особено активно след подобни природни бедствия, които разрушават домовете ни или унищожават селскостопанската продукция на земеделските производители или добитъка на животновъдите. Темата за това трябва ли застраховките на недвижимото имущество [...]