Posts Tagged ‘човешки ресурси’

Защо всяка фирма се нуждае от HR специалист

Thursday, October 29th, 2015
Колко важни са според вас колегите ви в отдел Човешки ресурси или т. нар. HR-и? Прави ми впечатление, че в много компании тази дейност или се пропуска и не се наема човек, който да я върши, или задачите по нея се възлагат на друг колега покрай останалите му отговорности - например офис асистент, технически секретар [...]