Archive for June, 2012

Успехът, неуспехът и приятелствата

Sunday, June 3rd, 2012
Случвало се е около мен хора да сменят финансов и социален статус и ми е направило впечатление, че обикновено това е свързано и с промени в приятелския им кръг. И днес съм решил да нахвърля някои мисли в тази посока. Защо се получава така? Винаги ли промяната в отношенията е провокирана от възгордяването на този, [...]